Ceny platyny (biżuterii)

Aktualna cena: 107.08

Ceny platyny w zł za 1 g. Odnosz± się do ceny skupu biżuterii platynowej 950. Warto wiedzieć że platyna bardzo często wykorzystywana jest jako element katalizatora w samochodzie, st±d też w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na ten metal.

Dane historyczne
Ceny platyny (biżuterii)

Aktualna cena: 107.08

Średnia cena (historyczna): 111.26 zł

Najmniejsza cena (historyczna): 102.3 zł

Najwyższa cena (historyczna): 120.01 zł

Dane dotycz± ceny skupu biżuterii platynowej 950 za 1 gram. S± to u¶rednione ceny w skupach (płacone na miejscu). Ceny prezentowane s± w widełkach, ¶rednia cena, maksymalna, minimalna. Ceny w danych regionach mog± różnić się od siebie, dlatego warto sprawdzać ceny w różnych skupach.

Źródło danych:
¦rednie ceny ze skupów metali szlachetnych, strony skupów metali i platyny, informacje GUS, strony internetowe, informacje nadsyłane do serwisu


cena-zlomu.pl - aktualne i historyczne ceny złomu w Polsce i na świecie na przestrzeni ostatnich lat.